Viemose Mølle

 

Velkommen til Viemose Mølles hjemmeside

English please! The Mill's History and membership information CLICK HERE

Deutsch bitte! Die Geschichte der Mühle und Mitgliederschaft Information KLICK HIER

 

Generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 i

Magasinet (Bygningen ved siden af møllen).

 

Dagsorden iflg. Møllelaugets vedtægter.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamling under indkomne forslag,

skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vi har mistet et medlem og en suppleant i bestyrelsen, så du må meget gerne

melde dig på banen, hvis du har lyst til at være med til at præge den videre

udvikling af vores møllelaug.

Der er arbejdshold 

på møllen om tirsdagen fra kl. 10 -14.30

 

Måske det var noget for dig at gi’ en hånd med.

Kontakt evt. Stig Eriksson på tlf.  31 13 24 03

 

Mølle Café

Søndag den 27. marts 2022 kl. 13-16

 

Kom og se vores ny renoverede magasin.

 

Der er kaffe og hjemmebagt kage

 

Som sædvanligt er der rundvisning på Møllen.

 

Mange møllehilsner og på gensyn

UDLEJNING af fest flag med stænger og jordspyd

Pris pr. dag pr. flag kr. 10,00

Gratis for medlemmer af Viemose Møllelaug.

Henvendelse til Stig Eriksson

Tlf. 31 13 24 03

 

bidrag til restaureringen af møllen

Ønsker I at give et bidrag, kan det ske ved indbetaling på Møllelaugets konto

i Lollands Bank:

 

6220 6611683

 

Stig Eriksson    Formand

Laila S. Juhl     Kasserer

Inger Hansen     Sekretær

 

Allan Grove    Bestyrelsesmedlem

Tano Jacobsen    Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Leffler    Bestyrelsesmedlem

 

bestyrelseN

2022

Kontingent til Viemose Møllelaug 2021

 

Viemose Møllelaug har vedtaget at

kontingentet for 2021 er uændret, d.v.s.:

Personligt medlem/årligt          kr. 150,00

Husstands medlem/årligt         kr. 200,00

Virksomheds medlem/årligt      kr. 500,00

 

Kontingentet for2020 bedes indbetalt snarest muligt.

Møllelaugets konto er 6220 6611683 i Lollands Bank eller

Mobilepay 14439

Husk at skrive navn, evt. ny adresse, tlf.nr.

og/eller mail adresse.

Hvis du har gamle eller nye billeder af Viemose Mølle, send dem gerne til mette.plesner@icloud.com

 

Se stjernehjulet køre

klik her!

 

Indmeldelse

klik her!

 

Se udsendelsen

TV sydsjælland  forår 2015

 

 

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

links

www.sydkystdanmark.dk

 

Ikke så langt fra Viemose Mølle ligger Kalvehave labyrintpark, den kan besøges på labyrintpark.dk

 

Nede i Gl. Kalvehave er der en dejlig privat have, der kan ses på kalvehaven.dk

 

Lidt væk fra alfarvej, nede ved Bøgestrømmen, ligger et gammelt bådeværft.

Kig ind på baadelauget.dk

 

Viemose Møllelaug er medlem af Dansk Møllerforening. danskmoellerforening.dk

 

 

Lilliendal gods

  Hjemmesiden er opdateret den 14.3. 2022

Høvdingsgård

Bahlgården

Viemose Mølle, Viemose Gade 105, 4771 Kalvehave