Viemose Mølle

 

Velkommen til Viemose Mølles hjemmeside

English please! The Mill's History and membership information CLICK HERE

Deutsch bitte! Die Geschichte der Mühle und Mitgliederschaft Information KLICK HIER

 

Aktiviteter 2021

 

 

 

 

Mølle Café

Søndag den 24. oktober kl. 13 – 16

Møllen er åben – der er guide, der fortæller om møllens funktion.

Der vil være salg af kaffe / kage og is.

Salg af mel – havregryn.

Loppeboden er åben.

 

 

Julehygge

Søndag den 12. december kl. 13 – 16

Mere herom senere

 

Følg med her på hjemmesiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er arbejdshold 

på møllen om tirsdagen fra kl. 10 -14.30

 

Måske det var noget for dig at gi’ en hånd med.

Kontakt evt. Ole Jacobsen på tlf. 2278 5519

 

Referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2021

 

Formanden bød velkommen.

 

Mødet blev indledt med at mindes Møllelaugets bestyrelsesmedlem Michael Mogensen.

 

Så fulgte iflg. dagorden.

Tano Jacobsen blev valgt til dirigent.

Stig fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen sluttede med en stor tak til Ole Jacobsen, der fik diplom som æresmedlem

 

Beretningen blev godkendt.

Laila fremlagde det reviderede regnskab for 2019 og 2020. Disse blev godkendt

Kontingent for 2022, uændret

Fremlæggelse af budget. Godkendt

Ingen indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen samt to suppleanter.

Alle bestyrelsens medlemmer var på valg . Der var ingen generalforsamling i

2019 og 2020 p.g.a corona.

 

Til bestyrelsen blev valgt for et år.

Tano Jacobsen

Laila Juhl

 

For to år blev valgt:

Stig Eriksson

Inger Hansen

Lisbeth Leffler

 

Som suppleanter:

Henning Jensen

Ole Jacobsen

 

Valg som revisor: Fin Jensen

 

Som revisor suppl. Povl Hansen

 

 

 

Efter generalforsamlingen ser bestyrelsen således ud:

Formand:  Stig Eriksson

Næstformand Tano Jacobsen

Kasserer  Laila Juhl

Sekretær  Inger Hansen

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Leffler

Suppleant  Henning Jensen

Ole Jacobsen

 

UDLEJNING af fest flag med stænger og jordspyd

Pris pr. dag pr. flag kr. 10,00

Gratis for medlemmer af Viemose Møllelaug.

Henvendelse til Stig Eriksson

Tlf. 31 13 24 03

 

bidrag til restaureringen af møllen

Ønsker I at give et bidrag, kan det ske ved indbetaling på Møllelaugets konto

i Lollands Bank:

 

6220 6611683

 

Stig Eriksson    Formand

Ole Jakobsen   Næstformand

Laila S. Juhl     Kasserer

Inger Hansen   Sekretær

 

 

Michael Mogensen  Bestyrelsesmedlem

Allan Grove             Bestyrelsesmedlem

Jacob Christensen  Suppleant

Birgit Hasling           Suppleant

bestyrelseN

2020

Kontingent til Viemose Møllelaug 2021

 

 Viemose Møllelaug har vedtaget at

kontingentet for 2021 er uændret, d.v.s.:

Personligt medlem/årligt          kr. 150,00

Husstands medlem/årligt         kr. 200,00

Virksomheds medlem/årligt      kr. 500,00

 

Kontingentet for2020 bedes indbetalt snarest muligt.

Møllelaugets konto er 6220 6611683 i Lollands Bank eller

Mobilepay 14 439

Husk at skrive navn, evt. ny adresse, tlf.nr.

og/eller mail adresse.

Hvis du har gamle eller nye billeder af Viemose Mølle, send dem gerne til mette.plesner@icloud.com

 

Se stjernehjulet køre

klik her!

 

Indmeldelse

klik her!

 

Se udsendelsen

TV sydsjælland  forår 2015

 

 

Sponsorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

links

www.sydkystdanmark.dk

 

Ikke så langt fra Viemose Mølle ligger Kalvehave labyrintpark, den kan besøges på labyrintpark.dk

 

Nede i Gl. Kalvehave er der en dejlig privat have, der kan ses på kalvehaven.dk

 

Lidt væk fra alfarvej, nede ved Bøgestrømmen, ligger et gammelt bådeværft.

Kig ind på baadelauget.dk

 

Viemose Møllelaug er medlem af Dansk Møllerforening. danskmoellerforening.dk

 

 

Lilliendal gods

  Hjemmesiden er opdateret den 8.10. 2021

Høvdingsgård

Bahlgården

Viemose Mølle, Viemose Gade 105, 4771 Kalvehave