Møllens historie

1860 - 1964

Viemose Mølle er en hollandsk Vindmølle med et vindfang på 28 Al. Den er opført på Nr. Viemose Mark, Kalvehave sogn.

 

Møllen blev opført af gårdmand og sognerådsformand Niels Sørensen.

Den første brandforsikring er af den 29. juli 1867 og forsikret for 1900 Rd, der er møllen under opbygning. Den 25. november 1867 er den færdig bygget og forsikringssummen er nu 3200 Rd, og der er installeret diverse tilbehør.

 

Iflg. Brandforsikring 1877 er ejeren Frederik F. Jensen og møllen er nu forsikret for 6400 kr. Vedligeholdelsen er god.

 

I 1881 sælger Frederik F. Jensen møllen til Christian Nielsen, han er på dette tidspunkt også ejer af dampmøllen på matr. 45, som han har købt af sin far Niels Madsen.

Chr. Nielsen ejer møllen indtil han sælger den til sin søn Frederik W. Nielsen i 1910, skøde tinglyst 21 juni 1910, købesummen 12.000 kr samme år bliver der indsat en 15 HK forbrændingsmotor med kølebassin.

 

I 1923 blev magasinbygningen opført.

 

I 1956 blev efter sigende vingerne taget af møllen.

Frederik W. Nielsen fortsætter med korn og foderstofforretning, indtil han sælger møllen i 1964 til Allan W. Grove.

 

(I 1873 blev Rigsdaleren erstattet af kronen. 1Rd = 2 kr.)

 

 

Tv: ca 1950, herover ø: ca 1900, herover n: ca 1970

herunder: 1916

"De gode gamle dage"